Apollo® Slab Tech Kitchen Worktops Edge Detail

Square Edge

Square Edge

Single Pencil Round

Single Pencil Round

Double Pencil Round

Double Pencil Round

Single Round

Single Round

Single Bevel

Single Bevel

Top or Front Inlay

Top or Front Inlay

Sharks Nose

Sharks Nose

Bullnose

Bullnose

Apollo Slab Tech Worktops are available in 20mm or 30mm.